Troldehøj søger pædagoger til vuggestuen, 35 timer om ugen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Børnehus med godt arbejdsmiljø, høj faglig kvalitet og forberedelsestid

Er du optaget af kvalitet i hverdagspædagogikken og kan du omsætte faglig viden i det nære samarbejde med børn, forældre og kollegaer - så er Troldehøj noget for dig.

Vi er en integreret institution der har plads til ca.120 børn i alderen 0-6 år. Vi er opdelt i en børnehave- og en vuggestueafdeling med tre stuer på hver. Vi arbejder primært stueopdelt – dog med børnegrupper på tværs som ex. skolegruppen.

Vi arbejder med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner. Vi arbejder med spontane og planlagte aktiviteter, inde og ude i små og store grupper, med fokus på at anerkende barnets initiativer. Udelivet har høj prioritet og vi udfordrer børnene motorisk og mentalt i vores naturomgivelser. Vi ønsker at skabe rammer for børnene der medvirker til omsorg, glæde, læring, udvikling og dannelse.

Vi arbejder med løbende selvevaluering målrettet de styrkede læreplaner. Som en del af et frisættelsesprojekt arbejder vi med organisering af forberedelsestid, med henblik på, at styrke den faglige kvalitet. Det gør vi gennem anvendelse af DPU og sprogvurderinger/sprogtrappen på alle børn. Således udarbejder alle pædagoger DPU og sprogvurderinger/sprogtrapper på ”egne” børn som daner baggrund for en stærk hverdagspædagogik.

Vi er en institution med en mangfoldig børnegruppe med varierende behov, hvorfor vi har et tæt samarbejde med forældre og forskellige faggrupper.

Helsingør Kommune har besluttet at indføre minimumsnormeringer i 2021 som betyder at vi allerede nu, er flere voksne pr. barn.

Vi søger en pædagoger der:

 • Besidder omsorg og glæde ved samvær med mange forskellige børn og voksne.
 • Kan (eller er parat til at lære at) arbejde med pædagogiske værktøjer som DPU, sprogtrappen, sprogvurdering og børnelinealen.
 • Har en anerkendende tilgang. Ser det hele barn og dets mange kompetencer og ressourcer.
 • Kan fastholde aftaler og omsætte mål til praksis, dvs. planlægge og udføre pæd. forløb i forhold til læreplanen, dokumentere og evaluere.
 • Er glad for at være ude i al slags vejr og gøre brug af naturen.
 • Har gode samarbejdsevner, hvor engagement og ansvarlighed er en forudsætning for fællesskabet og ejerskabet i Troldehøjs arbejde.
 • Gerne har erfaring med forældresamarbejde og tværfagligt samarbejde
 • Har overblik og situationsfornemmelse samt en god portion humor.
 • It på brugerniveau.
 • Nyuddannede er meget velkomne til at søge!

Vi kan tilbyde:
 • Et hus med store lyse rum og store legepladser
 • En stor naturgrund med fire store legepladser som giver mulighed for alt slags udeliv. Hver børnehavestue har adgang til egen legeplads. Vuggestuen har en stor fælles legeplads.
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling.
 • Et hus med godt samarbejde og godt arbejdsmiljø.
 • Refleksion over egen praksis bl.a. via selvevaluering og supervision.
 • Et tværfagligt samarbejde med psykolog, tale/hørepædagog, socialrådgiver, pædagogiske konsulenter, skoler og andre institutioner.
 • En velfungerende forældrebestyrelse.
 • 26 dygtige, energiske og humørfyldte kollegaer, der vil tage godt imod dig.
 • Sideoplæring på opgaver du endnu ikke er helt rustet til.

Er du interesseret, vil vi gerne høre fra dig.
For yderligere oplysninger, ring 49 28 42 10 og tal med Leder, Vibeke Pedersen eller Souschef Pernille Frilund Tobberup

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold efter overenskomst mellem KL og BUPL.
Hertil ydes eventuelt funktions- og kvalifikationsløn efter forhandling på grundlag af Helsingørs Kommunes lønpolitik.
Helsingør Kommune indhenter straffeattest for den, der indstilles til ansættelse.

Ansøgningsfrist og samtaler.
Vi indkalder løbende til samtaler og forbeholder os retten til at lukke annoncen, hvis de rigtige kandidater findes inden ansøgningsfristen d 12. juni 2023.

Ansøgningen: Vedlægges relevant dokumentation for uddannelse samt tidligere beskæftigelse, og sendes via Helsingør Kommunes rekrutteringssystem.

I Helsingør Kommune vægter vi, at medarbejdere og ledere udvikler deres faglighed. Derfor har vi fokus på at skabe sammenhæng mellem den ambitiøse udvikling af hele organisationen Helsingør Kommune og videreuddannelse af både medarbejdere og ledere – fagligt og personligt.

9 ud af 10 indbyggere bor mindre end 2 km fra vandet. Her mødes Hamlet og Kronborg med verdenskendt arkitektur og en hyggelig middelalderby på ét og samme sted. Tjek #OplevHelsingor og se selv.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Helsingør Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Helsingør Kommune, H P Christensens Vej 24, 3000 Helsingør

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://portal.signatur.dk/ExtJobs/DefaultHosting/JobApplication.aspx?ClientId=2296&ERId=81553

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5833351

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet